Čestné uznání: Petr Klár

subtitle: Ostravské inscenace Janusze Klimszy
author of the text: Tatjana Lazorčáková
page: 77-77
imprint date: 2007
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Teatrologická společnost,