Veliká touha

author of the text: Juana de Ibarbourou
page: 29-30
imprint date: 1934
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
Pro tebe jsem vzrostla,
pro tebe!
Poraž mne! Můj akát stále čeká
na ránu z milosti od člověka.

Pro tebe jsem vzkvetla,
pro tebe!
Utrhni mne, ať se nyní doví,
je-li z krve nebo z vosku, můj květ liliový.

Pro tebe tu pryštím,
pro tebe!
Ach, vypij mne z pramene tak průzračného,
že i křišťál ztemní vedle něho!

Pro tebe jsem vzlétla,
pro tebe!
Ach, ulov mne! Obletuji chtivá
oheň tvůj, jenž pode mnou se rozhořívá.

Jen pro tebe snesu každou trýzeň.
Bolest, kterou dává láska, budiž blahoslavena,
blahoslavena budiž i žízeň,
nůžky, sekera a síť – ta žízeň zejména!

Krev z bílého boku skane
po mé pleti rozdrásané,
vždyť pro tebe je nejdražším klenotem
šarlatová
rána v boku mém!

Do vlasů, jež lehce poodhrnu,
místo jehlic vnořím sedm dlouhých trnů
a v mých uších, kde svítily naušnice,
ať dvě rudé kapky krve jak rubíny skví se!

Pak uvidíš , jak se směji,
poraněná nejkrutěji -

A zapláčeš nad mým soužením,
neboť více než kdy jindy budeš mým!