V sobě

Periodical
published, title (subtitle), page
1991/10/17   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, s. 5