Aleš spolek výtvarných umělců v Brně: Členská výstava