Kvart

page, author of the text, title, subtitle
89-89, František Halas, Karel Hynek Mácha, 1
90-90, František Hrubín, Karel Hynek Mácha, 2
91-91, Václav Renč, Karel Hynek Mácha, 3
91-102, Jan Patočka, Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva,
102-102, Jules Supervielle, Museum Carnavalet,
103-106, Bronislav Schulz, Ptáci,
107-107, Jan Alda, Prosba,
107-110, Pablo Ruiz Picasso, Nešlapte po mém umění,
110-110, Pétrus Borel, Hymna na slunce,
111-111, Vasilij Vasiljevič Rozanov, Ze záhad lidské přírody,
112-112, Fernand Gregh, Teď anebo nikdy,
113-113, Karel Honzík, Chceme balkony i temné pokoje,
113-114, Léon-Paul Fargue, Pod lampou,
114-114, Georgi Gamkrelidze, Rosinanta,
115-115, Vladimír Holan, Památce René Crevela,
115-120, František Kovárna, Nová kresba,
120-121, Viktor Fischl, Pověz mi, noci,
121-125, Jean Paul, Řeč mrtvého Krista se střechy vesmíru, že Bůh není,
125-125, Anne Countess of Winchelsea, Smrt vojáka,
126-128, Stefan Żeromski, Fragmenty předsmrtné,
128-129, Charles van Lerberghe, Věnování,
129-130, Bohumil Novák, Komedianti,
130-131, Saint-John Perse, Píseň,
131-140, Max Scheler, Filosofický světový názor,
140-140, Georges Gabory, Psáno na totéž zvadlé listí,
141-143, Vít Obrtel, O džbánu, vlaštovce a oblásku,
143-143, Vladimír Holan, Zůstaň,
144-145, Bonaventura, svatý, Osten boží lásky,
145-147, Saigyo Hoshi, Strofy,
147-155, Aleksandr Aleksandrovič Blok, O lásce, poesii a státní službě,
155-155, Hanuš Bonn, Návrat,
155-157, Jean André Wahl, Umění a vědomí,
157-158, Else Lasker-Schüler, Má píseň lásky,
158-165, Václav Navrátil, O metodě,
166-166, Jan Zahradníček, Svědectví,
167-168, Karel Honzík, Milý Seiferte, žádal jsi mne, abych napsal pro KVART vzpomínku na Bedřicha Feuersteina,