Karel Hynek Mácha

subtitle: 1
author of the text: František Halas
page: 89-89
imprint date: 1937
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
Svit hvězdy umřelé jsem pil
v zemi nepřejícné v přibité mé zemi
znak jménem nic jen jinak obroubil
nití mi danou sudicemi

Olovem kde a co opánky podbité
za tebou bloudil mrtvý perutníku
a do hvězd zviklaných do celé hrůzy té
sršící věnec zajikavých díků

V truchlivišti dlouhé noci tvé
v zemi přibité mé nepřejícné zemi
spíš kníže rodné řeči žárlivé
žal lkoucí pod růžemi

Sto stínů prošlo Jarmiliným stínem
a lásky nové hrají na tvé kosti
jen po požáru jiném zhynem
a jinak vejdem do věčnosti

Beze psí úzkosti v ráchání karabin
pohrobci tví tvou dávnou touhou vzplanou
ať zvoní až k nim poslední země blín
pod zemí krásnou pod zem milovanou