Smrt vojáka

author of the text: Anne Countess of Winchelsea
page: 125-125
imprint date: 1937
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
Své píky vláčíte a v bubnech víří děs,
rozlévaje se jako hukot vod -
a když už jste se dali na pochod,
němými hoboji se staňte dnes!

V nicotu vlaje, nikam odnikud,
váš pyšný prapor. Obrátí se v prach
jako váš druh, jenž leží na marách:
Čest jeho hrobem jest – ten lidský blud!