Věnování

author of the text: Charles van Lerberghe
page: 128-129
imprint date: 1937
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
S pouti tajemnou končinou
já schráním ti píseň jedinou
a jediný obraz po těch svých cestách.
Zde je máš. Bez růží k tobě jdu,
neb na žádnou z věcí jsem ruku nevztáh,
jsou také rády na živu.

Ale svým vroucím pohledem
do vzduchu, do vln hleděl jsem,
jak jasný je oheň, jak větry vějí
a kdejaká v světě je nádhera -
abych se naučil zřetelněji
tě vídat v stínech večera.

Abych se učil znát líp tvůj hlas,
já přichýlil ucho, kde zazněl zvuk,
všech písní jsem vyposlouchal notu,
nic mi neušlo ze šumotů,
ani jak v tichu tančí jas.

Abych se naučil dotýkat
tvých ňader chvějících, tvých úst,
jako ve snu já lehce klad
na světlo, na vodu v záři denní
svou ruku a své políbení.