Svědectví

author of the text: Jan Zahradníček
page: 166-166
imprint date: 1937
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
Až budoucnost ohnivým pláštěm smete
se střechy času skutků našich sled,
až z obilí ze sklizně ještě nezaseté
jíst jídlo budete pod listím příštích let,
ó vzpomeňte na mrtvé u kořenů skryté,
kdo z druhé strany smrti mé se narodíte.

Když zpřísněl čas a hněv jen blýskal bělmy,
oč horoucněji brojil jsem já v prospěch váš
v dnů rána ochotná, kdy oči otevřel mi
stesk chleba úzkého, prosící k slunci až.
Stromu se dovolávám, který ještě stoje
znát bude kroky mé a slova moje.

Snad lampa vyzná mne i dům a léta nová
a večer přijde týž, jenž pod zvony dnes klek,
ramenem lesů pozdvižených země schová
kruh domova, kde v šťávách vřel mi lék.
Snad noci ruce opiové na čelo si klada
kdos příští vezme na sebe má chtění mladá.

Snad vzpomene, až krokem půjdou roků stáda
a beránek se pásti bude prostranně,
na svědectví, jež času dala ráda
má pravdymilovnost bez chuti k příhaně...
Dle chleba lámání zde pravdu poznávaje
nesmířen k smíru tíhnul jsem, jenž zdaleka je.