Tvrdohlaví

Book
published, title (subtitle), publisher, city, page
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha, s. 197 - 198