Struktura jako šifra a tajemství

author of the text: Zbyněk Fišer
imprint date: 2009
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Pavel Hayek: Fotogramy,

notes:
Malby Pavla Hayeka lze interpretovat jako snahu o vytváření napětí mezi amorfním a geometrickým. Rostlinné prvky autor někdy uspořádá do ornamentů, do řad, rovnoběžek, spirál či kobercových vzorů. Jindy se ovšem přírodniny vzepřou a jako rozsypané koření, rozstříklá barva, spadané, rozfoukané listí nebo jako rozhrnuté hromádky kořenů vytvoří entropický znak, majestátní znamení neuspořádanosti, hrdé na svou neopakovatelnost. Malíř i divák stojí před odkrýváním geometrického řádu, před hledáním uspořádanosti v mnohotvarých vzorech přírodnin. Hayek tu ovšem směřuje nejen ke geometrické líbivosti, ale i k tajemství, k šifře. Divákovi dá nejednou značnou práci odhalit, oč vlastně v předloze šlo. Je tedy zřetelné, že je malířem veden k abstraktnímu vnímání zobrazovaných tvarů, k autonomní struktuře obrazu, nezávislé již na zobrazovaném. Násobením přírodních prvků vzniká dílo s povahou vizuálního znaku, který, chceme-li, můžeme číst jako sdělení o jedné z možností uchopitelnosti přírodního světa kolem nás.
Zbyněk Fišer (1959), A2 2006, č. 22 (z textu Časy a pohyby Pavla Hayeka)