Jak je na tom ČMVU?

subtitle: Anketa
author of the text: Ivan Bukovský, Jiří David, Richard Konvička, Petr Pavlík, Vladimír Kokolia, Martin Mainer, Milan Knížák, Igor Hlavinka, Milena Slavická, Ivana Kyzourová ... a další
page: 4-7
imprint date: 2009
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Revue Art,

notes:
1. Co pro Vás znamená ČMVU (zde o roku 1971) a jeho dosavadní působení?
2. Je (do budoucna) přípustné, aby dočasní političtí představitelé kraje mohli takto (a bez jakékoli předběžné diskuze s vedením MČVU či kulturní odborné veřejnosti) radikálně v centru města ukončit aktivity renomované kulturní instituce?
3. Jak se (by se mělo) těmto necitlivým a svévolným exesům zamezit?