Imaginární portréty Jindry Vikové / Imaginary portraits by Jindra Vikova / Imaginäre Porträts von Jindra Vikova

imprint date: nedatováno
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2 (pozn.: nestránkováno)
parent document: Jindra Viková: Imaginární portréty / Imaginary Portraits / Imaginäre Porträts,