Dominik Lang: Architekt (výběr z díla)

imprint date: 2009
publisher: Dům umění města Brna
type of document: Press News
number of pages: (2)
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 420 x 297

notes:
Dominik Lang (1980) je autorem nejmladší generace zkoumající zákonitosti prostorových a architektonických daností, které přenáší a transformuje do jednoduchých forem výtvarného jazyka. Je to práce zbavená znatelných stop emocionality, představuje pohyb a pokusy označit funkční struktury architektonických řešení. Jeho vyjádření je minimalistické, často se obrací ke změně významů, k relativizaci a výzkumu pozic institucí. Jeho instalace poukazují k mezím vnitřní logiky fungování uměleckého díla a zároveň ji tak zviditelňuje pro návštěvníka.
Jeho objekty a instalace jsou obvykle formálně velmi precizní, vyrobené z běžných materiálů, pohybují se na hranici mezi uměním, designem a řemeslem (neuměním). Mnohé z jeho instalací a intervencí jsou výsledkem časově i fyzicky náročného procesu, instalace často slouží jako důkaz akce. Finální vzhled objektů je obvykle velmi minimální, někdy téměř neviditelný. Autora zajímá, jak věci vznikají a k jakému účelu slouží. Jde zároveň o hru s rozdílnými materiály a jejich fyzickou a optickou kvalitu, stabilitu, dělení prostoru, které znemožňují plynulý pohyb. Jemné modifikace objektů a prostorů, změny měřítka, nově definované funkce a vlastnosti věcí vytrhává z jejich přirozeného kontextu a používá je k novému účelu, čímž zároveň ztrácejí svou předcházející funkci a význam.
Některé jeho instalace jsou velmi pomíjivé, vyvolávají otázky konvenčních systémů, prozkoumávají sociální kategorie, jako je soukromé a veřejné. Zaměřují se na vztah mezi objektem a prostorem, objektem a divákem apod. Pod vlivem minimalismu, designu, architektury, ready-mades a estetiky levných materiálů konstruuje Lang svoji ironickou hru se zjevně stabilními koncepty, jako je velké a malé, banální a vznešené, pravdivé a falešné.
Výstava v Galerii G99 „Architekt / výběr z díla“ se obrací k těmto principům jeho dosavadní tvorby a autor svůj koncept komentuje následujícím citátem: „Vždycky mě přitahovala architektura víc než ostatní umělecké disciplíny. Člověk není pouhým divákem či účastníkem, ale uživatelem, hybatelem, nepostradatelným prvkem, měrnou jednotkou pro uspořádání a velikost stavby. Víc než vystavování děl na prohlížení mě láká zacházet se samotným prostorem, jeho atmosférou, logikou, členěním, jeho společenskými a historickými vlastnostmi, základní funkci. V minulosti to byla většinou (a logicky) galerijní prostředí, která mi poskytla zázemí konkrétního prostoru a umožnila jeho, aspoň dočasnou, změnu. Na začátku každé práce stojí většinou základní orientace a analýza prostoru a následný návrh jeho nového řešení. Každý prostor je něčím svébytný, při jeho vnímání a pochopení hraje důležitou roli intuice, ale i seznámení se s jeho pamětí, společenskou historii i formálními změnami, kterými prostor prošel. Drze poopravuji řešení, která byla vytvořena architekty, svými vestavbami a instalacemi popírám jejich původní záměr a určení, nabourávám logiku jejich uspořádání, přístavky, členěním a často nefunkčním zastavováním či naopak zjednodušováním a propojováním jednotlivých prostorů se snažím vyjadřovat k významu a funkci stavby, stejně tak jako ke stereotypům jejího vnímání. Její kvality a vlastnosti se totiž často ukážou až na základě její změny, narušení. Fascinuje mě představa, že mohu pro diváka vytvořit novou prostorovou zkušenost, navrhnout způsob jeho procházení prostorem, přičemž se divák stává spíš jeho aktivátorem než pasivním návštěvníkem. Z pozice architekta amatéra se pokouším vytvářet své vlastní verze a konstrukce prostoru. Nevytvářím prostory nové, jen ukazuji jiné strany a úhly těch stávajících."
zdroj - www.dum-umeni.cz