Místní kultura

imprint date: 2007
publisher: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA)
type of document: Periodical
year's volume: 17
number: 7-8
number of pages: 49, (3)
language: czech
dimensions: 240 x 165

notes:
Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech