XXVII. i XXVIII. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki - Porcelana inaczej / XXVII and XXVIII International Ceramics Symposium - Porcelain Another Way

person, born
Alban David 1961
Brikner Alicja 1960
Dziekońska-Jedwabny Beata 1952
Granowska Ewa 1949
Hahn Renate 1946
Karczewska Janina
Khyzhynskyy Volodymyr 1971
Krystyniak Poli 1942
Kuizenga Henk 1933
Kvašyte Jolanta 29. 5. 1956
Lvovich Alexander 30. 9. 1956
Malicka­­­-Zamorska Anna 8. 3. 1942
Martinsons Peteris 1931
Menjibar Salvador 1951
Mestre Estelles Enrique 16. 3. 1936
Moorrees Lot 1967
Możdżeń Benedykt 1963
Możdżeń Stanisław 1938
Niedziółka Tomasz 1977
Novak Justin 1962
Pitts Greg 1954
Rheeden Beatrijs van 1965
Romule Ilona 1962
Sacharczuk Bożena 1972
Specylak-Skrzypecka Anna 1977
Trzybulska Barbara 1970
Tyślewicz Dąbrówka 1969
Viková Jindra 2. 2. 1946
Zamorski Jan 1966