XXVII. i XXVIII. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki - Porcelana inaczej / XXVII and XXVIII International Ceramics Symposium - Porcelain Another Way

person, born
Malicka­­­-Zamorska Anna 8. 3. 1942