Dobrodruhem svého světa

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition, catalog number
1997/11/06 - 1998/01/25   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy, Praha