Introitus

author of the text: Vladimír Kopecký, Michal Koleček
imprint date: 1995
publisher: Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s.
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (24), obálka
the number of reproductions: 11 b
language: czech
dimensions: 200 x 210