Básníci

subtitle: Z české poesie 1939-1945
author of the text: Vilém Závada
page: 102-104
imprint date: 1945
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
-
Z rozvalin dýmajících měst
z měst lehlých popelem
život už dávno evakuován

Jen rozmetané domy
jen rozmetané city
jen rozmetané duše

jen kostry železobetonu
a obnažené traversy nervů
se ještě zachvívají
po zemětřesení

Vše shořelo v požáru bomb
a my se svraskali
v živoucí mumie

Smetena zem
na jednu hromádku
cyklonem ohnivým
a nikdo nepozná
kde je

Rozvalinami
branami trysek do nového světa
prodírá se básník s očima Pompejí
s očima dávno zasypané nádhery
a vrhá před sebe
granáty s třaskavinou svěžesti
a vysvobozuje nás ze zasypaných sklepů nitra

Začnou naříkat poraněné kameny
Volají o pomoc zmrzačené stromy
Bolest pohřbených za živa
teď ze mdlob procitá

Vynáší básník z hloubi času
Vynáší básník z hloubi srdce
zázračný balsám
hojivé koření

Ohnivým dechem ohřívá nám údy zledovělé
když těžcí a studení jak ve smrti
jsme krčili se v sobě

a odzpívá nás z tíhy
a vyzpívá nás z hoře
a vezpívá nás v vzlykot
a přezpívá nás v chorál
vyplakávaného díkuvzdání

Cit odtržený od lásky
a povržený kamsi pryč
se zase spojí se srdcem a srůstá

Povívající útržky popěvků
a melodie pohvizdované
se spínají zas v kantilénu vášnivou

Co bylo pro nás neviditelné
co bylo pro nás neslyšitelné

to jeho oči viděly
to jeho uši slyšely
a vidění své nám vyjeví
a slyšení své nám vypoví

slovy tak důvěrnými
jak snítka rozmarýnu
slovy tak hlubokými
že nikdo nedohlédne ke dnu

Kam se podívá tam hvězdy zazáří
Kam se obrátí jdou za ním oblaka
a rozjasní se obloha na pěkné počasí

Hned zaklokotá míza v kořenech
květy a vody se rozplápolají
a vše se zvelební pod jeho pohledem

A my opřeni o něj
s bolestí ještě našlapujeme
po troškách katedrál a měst

však najednou
začnem se opět sami v sobě vznášeti
a sami nad sebe zas vzlétáme

Z radostí nad námi
básník vrhá do nebe svůj zpěv
prostý a vznešený