Z milosti těla

institution, city
Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha