Bytosti odnikud

subtitle: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století
imprint date: 2008
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (48)
language: english
dimensions: 250 x 175