B.K.S. děkuje tímto rytíři Jaroslavu Rónovi

subtitle: jmenovací listina do osobního tituláru Nosič rakví B.K.S.
imprint date: 1991
type of document: Occassional Print
number of pages: (2)
language: czech