Zdeněk Jílek

subtitle: akademický sochař
imprint date: 2004
publisher: Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
type of document: Funeral Card
language: czech
dimensions: 210 x 297