Art & Antiques

Picture
published, title (subtitle), page
1968   Pokus o portrét MDS I, s. 31 (reklama aukční síně Vltavín)