Fotografie infračervenými paprsky a její použití

institution, city
Knihtiskárna Stiebling a Havelka, Praha