Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

author of the text: Pavel Zatloukal
imprint date: 1983
publisher: Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 39, (1), obálka
the number of reproductions: 40 čb
language: czech
prints: 300
dimensions: 210 x 227