obálka - Anna Benešová, Zdeněk Bláha

Historická fotografie 2007

subtitle: Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky

type of document: antologie/sborník
imprint date: 2007
year's volume: 7
number of page: 83, (1), obálka
dimensions [mm]: 297 x 210
language: český
ISBN: 1212-399X, 978-80-86712-54-3 (NA), 978-80-85031-75

notes:
anglické résumé, peklad Pavel Baudisch
redakční rada - Eva Drašarová, Jan Košek, Petra Trnková, Zdeněk Zahradník

Historická fotografie 2007

obálka - Anna Benešová, Zdeněk Bláha
 

Historická fotografie 2007

person   born
Benešová Anna   20. 7. 1959
Bláha Zdenek   9. 11. 1946

Historická fotografie 2007

institution, city
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
Národní archiv, Praha

Historická fotografie 2007

institution, city
Garamon, s.r.o., Hradec Králové (Hradec Králové)

Historická fotografie 2007

page from - to   author of the text   title, subtitle
3 - 3   Benešová Emilie   Redakční úvod
3 - 3   Zikmund Jiří   Redakční úvod
6 - 22   Kramář Jan   Fotografická sbírka Ministerstva pošt a telegrafů, 1918 1948
23 - 31   Škabrada Jiří   Štencův archiv negativů
32 - 50   Hubička Jan   Muzeum fotografie Šechtl & Voseček - historie, zpracování, digitalizace
51 - 57   Kliment Petr   Sbírka oddělení dějin fotografické a filmové techniky Národního technického muzea v Praze
58 - 66   Edl Jan   Fotografické dokumenty uložené ve Státním okresním archivu Tachov
67 - 67   Vávrová Petra   Mezinárodní sympózium, Photograph Heritage in Central, Southern and Easten Europe: Past, Present and Future - Fotografické bohatství ve střední, jižní a východní Evropě: minulost, přítomnost a budoucnost
68 - 69   Vávrová Petra   Seminář Společnosti pro technologie ochrany památek STOP Restaurování filmů a fotografií
70 - 71   Modráčková Dana   Provoz chlazeného depozitáře v Regionálním muzeu v Chrudimi v letech 2003-2007
72 - 79       Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006
80 - 81   Kliment Petr   Summary
80 - 81   Škabrada Jiří   Summary
80 - 81   Hubička Jan   Summary
80 - 81   Kramář Jan   Summary
80 - 81   Edl Jan   Summary
80 - 81   Modráčková Dana   Summary
82       Seznam autorů, publikujících v tomto čísle
83       Pokyny pro úpravu rukopisů a fotografií do sborníku Historická fotografie

Historická fotografie 2007

  institution, city, signature, notes  
  C 56223, Historická fotografie\r\nDOX