Historická fotografie 2007

subtitle: Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky
imprint date: 2007
publisher: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Národní archiv
type of document: Anthology/Collection
number of pages: 83, (1), obálka
ISBN: 1212-399X, 978-80-86712-54-3 (NA), 978-80-85031-75
language: czech
dimensions: 297 x 210

notes:
anglické résumé, peklad Pavel Baudisch
redakční rada - Eva Drašarová, Jan Košek, Petra Trnková, Zdeněk Zahradník