Česká sociální a dokumentární fotografie 1944 - 1981

author of the publication: Pavel Vavroušek
imprint date: 1982
type of document: Master's Thesis

notes:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.