Válečná fotografie v Srbsku od 1914 - 1918

author of the publication: Vojislav Jovanović
imprint date: 1986
type of document: Master's Thesis

notes:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.