Česká fotografie skla 1945 - 1995

author of the publication: Viktor Fischer
imprint date: 1995
type of document: Master's Thesis

notes:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.