Česká humanitární fotografie 1990 - 2000

author of the publication: Alena Dvořáková
imprint date: 2000
type of document: Master's Thesis

notes:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.