Časopis "Živel" proměna role fotografie v současné časopisecké produkci

author of the publication: Filip Láb
imprint date: 2001
type of document: Thesis

notes:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.