Double game II. Spekulace o Sophii Calle

type of document: bakalářská práce
imprint date: 2001

notes:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.

Double game II. Spekulace o Sophii Calle

person   born
Puntener Vanessa    

Double game II. Spekulace o Sophii Calle

person   born
Calle Sophie   9. 10. 1953

Double game II. Spekulace o Sophii Calle

key word
fotografie
teorie fotografie
výtvarná teorie

Double game II. Spekulace o Sophii Calle

  institution, city, signature, notes  
  Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha