Hranice mediální společnosti

Book
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Jak myslet média (Eseje, přednášky, články a rozhovory 2004 - 2005), 2005, , ,