Jiří Bartůněk: Obrazy

institution, city
Klub školství a kultury ROH, Praha