Galerie Koridor

author of the text: Eva Mráziková
imprint date: 2009
publisher: Galerie Koridor
type of document: Press News
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 297 x 210

notes:
Galerie Koridor je nový výstavní projekt pro prostor spojovacího traktu univerzitní budovy v ulici České Mládeže
(dříve galerie Na chodbě). Nový název, nová výstavní koncepce, nový kurátorský tým – „staré dobré“ výtvarné umění.
Kurátorský tým Galerie Koridor vychází ze své mateřské lodi, z katedry výtvarné kultury PF UJEP a je složen z pedagogů (Mgr. Jitka Kratochvílová, Mgr. Eva Mráziková) a studentů magisterského oboru (Monika Svobodová,Standa Pexa). Koncepce výstavního programu se zaměřuje především na současné výtvarné umění; chce prezentovat
jak studentské projekty, dát prostor čerstvým absolventům a představit i etablované umělecké osobnosti.
Nezaměřuje se jen na místní produkci, ale snaží se postihnout oblast v celorepublikovém měřítku. Výstavní program akcentuje především kvalitu, výrazný osobní názor a projev, reflexi soudobých uměleckých tendencí.
Galerie Koridor si klade za cíl představit ve specifickém prostoru průchozí chodby, která je nicméně velmi živou tepnou univerzitní budovy, ucelený, kvalitní a výrazný program. Nechce plnit pouze funkci estetické kultivace, ale akcentuje informační a vzdělávací rovinu celého konceptu. Prostřednictvím prezentace aktuálních uměleckých výpovědí představuje divákům podobu současné vizuální kultury, motivuje studenty uměleckých oborù k veřejné
prezentaci vlastní práce a pomáhá jim aktivně se zapojit do výstavního provozu, konfrontuje začínající výtvarníky
s širšími uměleckými kontexty, rozšiřuje možnosti, iniciuje, aktivizuje potenciál…
Výstavní program bude doplněn přednáškami/prezentacemi participujících autorù a také dalšími doprovodnými
akcemi (zprostředkování výtvarného umění, galerijní animace, workshopy). Na nich se budou podílet především
studenti katedry výtvarné kultury, čímž se rozšiřuje prostor pro jejich studijní aktivity, v nichž se reálně setkávají
s výstavním, edukativním a uměleckým provozem.
Galerie Koridor je výzva, sebrali jsme hozenou rukavici a rozbalili aktivizační transparent. Jsme přesvědčeni, že
širokou univerzitní tepnou bude proudit dobrá vizuální krev, patřičně okysličená, zdravá a dravá, zářivě rudá…
Eva Mráziková (tisková zpráva: Galerie Koridor)