Figurama v Ústí nad Labem

imprint date: 2010
type of document: Press News
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 297 x 210

notes:
Figurama je mezinárodní projekt, který vznikl z iniciativy Karla Pokorného a Borise Jirků. Jejím cílem je docenění a mapování figurální tvorby na vysokých výtvarných školách. Na letošním ročníku se představí práce studentů a pedagogů ze třinácti vysokých škol z pěti zemí. Mezi nimi je například pražská Akademie výtvarných umění, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technická univerzita ve Valencii, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, či Univerzita v Miami. Nad projektem převzal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout.

S nástupem nových médií ztrácely klasické výtvarné disciplíny, jako je například kresba a malba, pro mnohé výtvarníky význam. Projekt Figurama vede k pochopení, že kresba je stále nepostradatelnou součástí všech výtvarných oborů. Nabízí srovnání přístupu k figurální tvorbě na školách s různým výtvarným zaměřením i z jiných kulturních oblastí. Nejedná se však jen o studie anatomie z hodin kresby. Výstava představuje rozmanité pojetí figurálního námětu.

Figurama je putovní. V březnu byla série výstav zahájena v Banské Bystrici a z Ústí nad Labem se přesune do Valencie.
(tisková zpráva)