O technice vidění

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Galerie Bayer & Bayer (Jan Koblasa; Od apokalypsy k volnosti ptáků), 2004, 35, 8,