Medek a Koblasa

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1999/12/16, 25-26, 12, 1210-5236