České moderní a současné umění 1890 - 2010

institution, city
Tiskárna Libertas, a.s., Praha 5