České moderní a současné umění 1890 - 2010

Picture
published, title (subtitle), page
1956   Velké jídlo, s. 54