Česká architektura od šedesátých let

page: 136-147
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 12
the number of reproductions: 15 b
language: czech
parent document: České moderní a současné umění 1890 - 2010, 2. díl