Podivnost v české postmoderně

page: 154-167
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 14
the number of reproductions: 13 b
language: czech
parent document: České moderní a současné umění 1890 - 2010, 2. díl