Umění po roce 1995

page: 168-187
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 20
the number of reproductions: 17 b
language: czech
parent document: České moderní a současné umění 1890 - 2010, 2. díl