Otevřený konec

page: 188
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: České moderní a současné umění 1890 - 2010, 2. díl