Poštovní knížka na rok 1908

subtitle: Svým velectěným příznivcům věnuje v plné úctě Václav Ligr, c. k. listonoš
imprint date: 1908
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
number of pages: 32, obálka
language: czech
dimensions: 166 x 116