Poštovní knížka 1913

subtitle: Velectěným příznivcům v plné úctě věnováno
imprint date: 1913
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
number of pages: 32, obálka
language: czech
dimensions: 160 x 117