Poštovní knížka 1915

subtitle: Svým velectěným příznivcům věnuje v plné úctě oddaný listonoš Ferdinand Köllner
imprint date: 1915
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
number of pages: 32, obálka
language: czech
dimensions: 160 x 115