Poštovní knížka 1925

subtitle: Mnoho zdaru v Novém roce přeje listonoš
imprint date: 1925
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
number of pages: 16, obálka
language: czech
dimensions: 151 x 112